Hidroelektrik Hakkında

Hidroelektrik doğru planlama ve uygulamalar ile çevreye dost ve yenilenebilir bir enerji türüdür.

DSİ verilerine göre Dünya hidroelektrik potansiyelinin yüzde 1.5’i Türkiye’de bulunmaktadır. Türkiyede üretilen toplam enerjinin %26’sı hidroelektrik enerjisidir.

Bir ülkede mevcut teknolojilerle değerlendirilebilecek azami hidroelektrik potansiyeline teknik yapılabilir potansiyel adı verilmektedir. Çeşitli ülkeler bu kavram çerçevesinde ele alındığında, oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. ABD teknik hidroelektrik potansiyelinin %86’sını, Japonya %78’ini, Norveç %72’sini, Kanada %56’sını geliştirmiştir.

Türkiye’de ise işletmede olan 302 adet rezervuarlı 61 adet akarsu tipi hidroelektrik santralin toplam kurulu gücü 18.596 MW ve ortalama yıllık üretimi ise 62.000 GWh olup, toplam teknik potansiyelin %28,7’sine tekabül eden bir üretim gerçekleştirilmektedir. Yıllık enerji tüketimi hızlı artış gösteren Türkiye’nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesini geliştirme potansiyeli büyüktür.

Daha fazla bilgi: Hydropower (en)