Energikilder

Statkraft produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, solkraft, gasskraft og fjernvarme.

  • Den største delen av vår kraftproduksjon er basert på vannkraft. Produksjonen foregår i 333 vannkraftverk - 226 i Norge, 59 i Sverige, ti i Tyskland, tre i Storbritannia, to i Tyrkia, ett i Albania og 33 utenfor Europa.
  • Vi har fire vindkraftverk i Norge. Statkraft har også fire vindparker i Sverige, fire i Storbritannia, ett i Irland og fire i Brasil. I tillegg har vi vindkraftprosjekter under utvikling både i Norge, Storbritannia, Irland, Brasil og Chile.
  • Statkraft eier to gasskraftverk i Tyskland og har eierandeler i et tredje. På kontinentet er gasskraft et steg på veien fra kullkraft til fornybar energi.
  • Statkraft har i dag tilsammen 28 fjernvarmeanlegg  og to biokraftverk.
  • Innovasjon er viktig for oss, og vi utvikler nye forretningsmuligheter innen fornybar energi.