Miljørapporter 40-47

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
40 - Vannkvaliteten i Suldalsvassdraget med vekt på Ulla-Førrereguleringen 4,8MB .PDF
41 - Begroingsundersøkelser i forbindelse med prøvereglement og kalkningsovervåkning i perioden 1998-2003. Sluttrapport. 0,5MB .PDF
42 - Effekt på bunndyr og fisk av ulike vannføringsregimer i Suldalslågen 7MB .PDF
43 - Bestandsutviklng og produksjonspotensiale for laks i Suldalslågen. Sluttrapport for undersøkingar i perioden 1995-2004. 0,8MB .PDF
44 - Fisketetthet og betydning av vannkvaliteten i sidebekker til Suldalslågen. 14,9MB .PDF
45 - Vannkvalitet og fisk i Suldalsvassdraget 1,9MB .PDF
46 - Fiskehabitat i Suldalslågen. Et studium av sedimentasjonsdynamikk, begroing, habitattilbud og habitatbruk hos fisk. 13,3MB .PDF
47 - Visualisering av ulike vannføringer i Suldalslågen 7,4MB .PDF