Våre kraftverk

Statkraft-konsernet har virksomheter over store deler av verden gjennom morselskapet Statkraft AS og en rekke datterselskaper. Statkraft AS er formelt eid av Statkraft SF, som er et holdingselskap direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet i Norge.

Javascript må være aktivert for å bruke denne siden