Frankrike

En foss.

Frankrike ønsker mer vannkraftbasert energi, og Statkraft har ambisiøse planer. (Foto: Statkraft)

I september 2009 åpnet Statkrafts franske kontor i Lyon. Dette markerer begynnelsen på selskapets aktiviteter i Frankrike. Frem til år 2030 skal mange av vannkraftkonsesjonene i Frankrike legges ut på anbud. Her har Statkraft ambisiøse planer.

Statkraft har som mål å vokse i Europa, og Frankrike er neste land på listen. Statkraft har kontor i Lyon, der Statkraft-ansatte arbeider med å posisjonere selskapet for tildeling av vannkraftlisenser. Viktige lisenser ble lagt ut på anbud i 2010, og Statkrafts mål er i første omgang å vinne én lisens for å sette selskapet på kartet.

Eierskapsendring

Frankrikes årlige vannkraftproduksjon ligger på rundt 70 TWh, litt over halvparten av Norges produksjon. En femdel av installert produksjon skal legges ut på anbud innen 2020, og en enda større del mellom 2020 og 2030.

Størstedelen av Frankrikes vannkraftproduksjon har i mange år kommet fra det statseide franske selskapet EDF. De seneste årene er markedet gradvis åpnet for nye aktører, både franske og utenlandske. Aktørene som har vært dominerende hittil, har ikke lenger privilegier ved fornyelse av vannkraftlisenser, og det franske kraftmarkedet står overfor omfattende endringer.

Mer fornybar og mer fleksibel

Behovet for fleksibel kraft øker, særlig i Frankrike, hvor produksjonen domineres av kjernekraft, som ikke er særlig fleksibelt. Dermed er det økt behov for vannkraft. I praksis er hele utvidelsespotensialet allerede utnyttet når det gjelder store kraftverk, men uavhengige analyser viser at det er utviklingspotensial på 28 TWh som kan legges ut på anbud. Her kommer også Statkraft til å vise interesse.

Frankrike er underlagt strenge EU-klimamål. Innen 2020 må andelen fornybar energi øke til 23 prosent fra dagens nivå på 12 prosent.

Nettside: Statkraft Frankrike