Aurland III

Aurland III ligger ved Vetlebotnvatn i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

Eierandel: 7 %
Produksjon: 70 GWh
Effekt: 270 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1979 og utnytter et fall på 400 meter fra Nyhellermagasinet til Vetlebotnvatn.

Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei fra høyfjellet til fjordbunnen.

Kraftverket Aurland III er utstyrt med reversible Francis-pumpeturbiner som pumper vann opp fra Vetlebotnvatn til magasinet om sommeren. Om vinteren reverseres turbinene og produserer kraft av vannet i det samme fallet.

Kraftverket har en installert effekt på 270 MW og en netto årlig middelproduksjonen på 70 MW etter fradrag for bruk av pumper.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av kraftverket Aurland III er E-CO Energi AS.