Bratsberg

Bratsberg kraftverk ligger ved Nidelven i Trondheim kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 650 GWh
Effekt: 124 MW

Kraftverket utnytter et fall på 147 meter fra reguleringsmagasinet Selbusjøen.

Bratsberg kraftverk er en parallellutbygging til de fem øvrige kraftstasjonene i Nidelven. Vannet blir tatt direkte fra Selbusjøen og ført i en 16 kilometer lang overføringstunnel via kraftstasjonen til utløpet nedenfor Nedre Leirfoss. Tunnelen har et tverrsnitt på 60 kvadratmeter. Fallhøyden på 147 meter er lik summen av alle fosser og stryk i Nidelven.

Kraftverket ble satt i drift i 1977. Det er utstyrt med to Francis-turbiner og har en installert effekt på 124 MW. Årlig middelproduksjon ligger på 650 GWh.