Finndøla

Finndøla kraftverk ligger i Fyresdal kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i både Skagerak Energi og Agder Energi
Produksjon: 118 GWh
Effekt: 104 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1971-1973 og utnytter et fall på 303 meter mellom Gausvatnet og Fyresvatnet. Gausvatnet reguleres mellom 589 og 550 meter over havet. Det overføres også vann fra Votnevatni og Grimvatn.

Kraftverket har to aggregater som er utstyrt med vertikale Francis-turbiner. Installert effekt er 104 MW.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS og Agder Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Agder Energi Kraft AS står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.