Fjone

Fjone

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Fjone kraftverk ligger i Nissedal kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 121 GWh
Effekt: 50 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1970 ved bredden av innsjøen Nisser. Det utnytter et fall på 258 meter mellom hovedmagasinet Napevatn og Nisser.

Kraftverket er utstyrt med en Pelton-turbin og har en installert effekt på 50 MW.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.