Grytten

Grytten kraftverk ligger ved foten av fjellet Romsdalshorn i Rauma kommune i Møre og Romsdal.

Eierandel: 88 %
Produksjon: 533 GWh
Effekt: 143,5 MW

Kraftverket henter vann fra Mardalsfossen, et av Norges høyeste og mest kjente fossefall. Kraftverket får også driftsvann fra Olaskarsvatnet, Fetjavatnet, Mongevatnet via Monge pumpestasjon, Grøttavatnet, Rangåvatnet og Nedre Mardalsvatnet via Mardal pumpestasjon, samt fra Fossafjelltjønna.

Ved hjelp av tekniske innretninger og pumpeanordninger får Mardalsfossen en minstevannføring på fra 2,0 til 2,5 kubikkmeter i sekundet i deler av sommersesongen.

Hovedinntaket Grøttavatnet er regulert mellom 979,9 og 930 meter over havet.

Deler av nedbørsfeltet for kraftverket ligger i Nesset kommune. Det overføres også vann fra Eikesdalsvassdraget. Dette vannet, sammen med resten av vannet fra kraftverket, føres til utløpet i elven Rauma.

Grytten kraftverk startet produksjon i 1975 med en Pelton-turbin. Installert effekt er 143,5 MW, og årlig middelproduksjon ligger på 533 GWh. Største brutto fallhøyde for tilløpet til kraftverket er 964 meter.

Kraftverket er eid av Statkraft med 88 prosent og Tafjord Kraft med 12 prosent. Statkraft Energi AS har driftsansvaret for kraftanlegget.