Haukrei

Haukrei

(Foto: Skagerak Energi)

Haukrei kraftverk ligger i Fyresdal kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 48 GWh
Effekt: 16 MW

Kraftverket er plassert i nedslagsfeltet til et annet kraftverk, Finndøla, og virker som en "tappekran" mellom Torsdalsmagasinet og Haukreivatn i Arendalsvassdraget.

Ubyggingen ble vurdert allerede i begynnelsen av 1970-årene, men ble først aktuell etter at myndighetene i 1982 hadde lansert "Samlet plan for vassdrag" for å styre utbyggingsrekkefølgen for gjenværende vannkraftressurser. Etter det ble en ny og kostnadseffektiv planløsning lagt frem og gjennomført.

Kraftverket ble satt i drift i 1992 og har to Francis-turbiner. Fallhøyde er 103 meter.

Deler av de utsprengte tunnelmassene ble brukt som ekstra støttefylling til Torsdalsdammen etter pålegg fra NVE. Dammen viste på dette tidspunkt tendenser til å være noe ustabil.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.