Hjartdøla

Hjartdøla

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Hjartdøla kraftverk ligger i Hjartdal kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 489 GWh
Effekt: 120 MW

Kraftverket ligger 500 meter inne i fjellet og ble satt i drift i 1958.

Hjartdøla kraftverk har sitt hovedmagasin i Breivatn og utnytter et fall på 555 meter. I nedslagsfeltet Brattfjell-Vindeggen er det bygget ut flere magasiner som forsyner dette kraftverket.

I 2005 ble det gjennomført en større revisjon og rehabilitering av begge aggregatene, som er utstyrt med Pelton-turbiner.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.