Hogga

Hogga kraftverk ligger i Lunde i Nome kommune i Vestfold og Telemark.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 84 GWh
Effekt: 17 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1987 som siste del av Tokke-utbyggingen og utnytter fallet mellom Bandak og Nomevatn.

Hogga kraftverk er utstyrt med Statkrafts eneste rørturbin. Tilløpstunnelen på 150 kvadratmeter har det største tverrsnittet av alle slike tunneler i Statkraft. Inntaket er utformet med tanke på å skape minimale problemer for turist- og fritidsbåttrafikken på Telemarkskanalen.

Kraftverkets aggregat har en installert effekt på 17 MW.