Holen

Holen

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Holen kraftverk ligger ved Bossvatn i Bykle kommune i Aust-Agder.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS og Agder Energi AS
Produksjon: 888 GWh
Effekt: 328 MW

Kraftverket er et magasinkraftverk som utnytter fallene mellom Vatnedalsvatn, Urevatn og Botsvatn i Bykle kommune.

De to første aggregatene ble satt i drift i 1981 og benytter vannet fra Vatnedalsmagasinet og seks bielver og bekker som renner inn i driftstunnelen. Det tredje aggregatet ble satt i drift i 1986 og benytter vannet fra Urevatn, Reinevatn og Skarjesvatn.

Alle tre aggregatene er utstyrt med Francis-turbiner. Fallhøyden for aggregat 1og 2 er 316 meter, mens fallhøyden for aggregat 3 er 651 meter.

Gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS og Agder Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Otra Kraft DA står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.