Hylen

Hylen kraftverk utnytter vannet i Suldalslågen i Suldal kommune i Rogaland fylke.

Eierandel: 72 %
Produksjon: 538 GWh
Effekt: 160 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1981 og utnytter et fall på 68 meter fra Suldalsvatnet til havnivå i Hylsfjorden.

Suldalsvatnet kan reguleres innenfor en nivåforskjell på 1,5 meter. Suldalsvatnet mottar vann fra Kvilldal kraftverk, og det er laget et eget overløp i Hylen kraftverk for å sikre avrenning i tilfelle kraftverket stopper eller ved revisjonsarbeider. Det er installert to Francis-turbiner.

Arkitekt Egil Sorteberg har utformet og tegnet maskinsalen i Hylen kraftverk.

Hylen kraftverk er et av Statkrafts anlegg som er vurdert som bevaringsverdig. Derfor er portalbygget foreslått fredet. I tillegg er flere av kraftverkets fjellrom med i verneplanen.

Statkrafts datterselskap Skagerak Energi har en eierandel i Hylen kraftverk.