Kammerfoss

Kammerfoss

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Kammerfoss kraftverk ligger i Kragerø kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 9 GWh
Effekt: 1,9 MW

Kraftverket er plassert som det femte og siste kraftverket i Kragerøvassdraget og ligger rundt ni kilometer nedenfor Dalsfoss kraftverk og to kilometer fra sjøen.

Kraftverket utnytter et fall på seks meter og ble opprinnelig satt i drift i 1958 for å gi elektrisk kraft til tremasseproduksjon. Damanlegget er fra før 1900, men ble bygget om for å bedre flomkapasiteten i 1991. Alt flomvann går i overløp over damkronen.

Kraftverket har en Kaplan-turbin med en installert effekt på 1,9 MW.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier i Kammerfoss. Skagerak Kraft AS, et heleid datterselskap av Skagerak Energi, står imidlertid ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.