Nedre Nea

Nedre Nea kraftverk ligger i Neavassdraget i Selbu kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 392 GWh
Effekt: 67 MW

Kraftverket utnytter fallet i elven Nea mellom Heggsetdammen og Bogstadhølen ved Moslett.

Nedbørsfeltet er på hele 1765 kvadratkilometer. Nedre Nea kraftverk har Heggsetdammen som inntaksmagasin. Dammen regulerer elven Nea mellom kote 258 og 252 meter over havet. Både Nedre Nea kraftverk og Heggsetfoss kraftverk deler inntak og tilløpssystem fra dette magasinet.

Fallhøyde er 98 meter.

Installert effekt er 67 MW. Kraftverket startet produksjonen i 1989 og er utstyrt med en Francis-turbin.