Nedre Røssåga

Røssåga-kraftverkene ligger i Hemnes kommune i Nordland fylke.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 2150 GWh
Effekt: 350 MW

Nedre Røssåga kraftverk utnytter fallet mellom Stormyrbassenget og Korgen, mens Øvre Røssåga kraftverk utnytter fallet mellom Røssvatnet og Stormyrbassenget.

Røssvatnet har et magasinvolum på 2,35 milliarder kubikkmeter og er Norges nest største innsjø i overflateareal.

Utbyggingen av Røssåga-kraftverkene berører kommunene Hemnes, Hattfjelldal og Grane. Utbyggingen, som pågikk på 1950- og 1960-tallet, var knyttet opp mot driften av Norsk Jernverk i Mo i Rana, foruten å gi vanlig strømforsyning til 19 kommuner i Midt-Helgeland og elektrifisering av Nordlandsbanen. I 1960-årene kom i tillegg Elkems aluminiumverk i Mosjøen som en storforbruker av kraft.

En større rehabilitering og nybygging sto ferdig ved Røssåga-kraftverkene i oktober 2016.

Rehabiliteringen og utvidelsen startet våren 2012 og er blant de største vannkraftprosjektene i Norge på 2000-tallet. Den totale kapasiteten i Nedre Røssåga er økt fra 250 MW til 350 MW. Total årlig produksjon øker med ca. 200 GWh til omtrent 2150 GWh, tilsvarende behovet til mer enn 100.000 norske husstander.

I den gamle kraftstasjonen er tre eksisterende aggregater rehabilitert, mens tre aggregater er tatt ut av drift. Samtidig er det bygget en helt ny kraftstasjon med ett stort aggregat. Den nye stasjonen er bygget i fjellet i kort avstand fra den gamle.

Nye vannveier er delvis drevet med tunnelboremaskin, for første gang i Norge på flere tiår. Totalt er det drevet 19 km tunneler. I perioder har opp mot 300 personer jobbet på anlegget.

Prosjektet har en positiv miljøeffekt. Parallelt med at kraftproduksjonen øker, forbedres forholdene for laks og sjøørret i Røssåga. Elva får blant annet tilbake en lakseførende strekning som står for 30 prosent av gytegrunnlaget i hele Røssåga-vassdraget.

Arkitekt Hans Grinde har tegnet og deltatt i planleggingen av begge Røssåga-kraftverkene. Deler av Nedre Røssåga kraftverk skal bevares uendret i henhold til en verneplan som er utarbeidet av Statkraft i samarbeid med Riksantikvaren.