Nore II

Kraftverket Nore II i Nore og Uvdal kommune i Viken.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 285 GWh
Effekt: 63 MW

Kraftverket er lokalisert ved innløpet til Numedalslågen i Norefjord og utnytter fallet mellom Rødbergdammen og Norefjord.

Kraftverket ble satt i drift i 1947 og har to Francis-turbiner med installert effekt på 63 MW.