Osbu

Osbu kraftstasjon ligger ved Holbuvatnet i Sunndal kommune i Møre og Romsdal.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 80 GWh
Effekt: 20 MW

Kraftverket utnytter en fallhøyde på 55 meter fra Osebumagasinet til Holbuvatnet, som igjen er inntaksmagasin for Aura kraftstasjon.

Hovedmagasinet for både Aura og Osbu kraftverk er Aursjøen, som reguleres mellom 856 og 828 meter over havet, og som delvis ligger i Lesja kommune.

Kraftstasjonen ble åpnet i 1958.