Sagfossen

Sagfossen

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Sagfossen kraftverk ligger i Siljan sentrum i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 3,2 GWh
Effekt: 0,8 MW

Dette kraftverket er å regne som et elvekraftverk og får sitt driftsvann fra Hogstad kraftverk lenger oppe i Siljanvassdraget. Ved produksjonsstans i Hogstad kraftverk kan ikke produksjon i Sagfossen kraftverk opprettholdes mer enn i 10-12 timer.

Sagfossen er det minste og det siste kraftverket som er bygget i Siljanvassdraget. Det ble satt i drift i 1989 og har en fallhøyde på 12 meter. Det er installert et aggregat i kraftverket med en Francis-turbin.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.