Saurdal

Saurdal kraftverk ligger i Suldal kommune i Rogaland.

Eierandel: 72 %
Produksjon: 952 GWh
Effekt: 640 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1985-1986 og utnytter vannressursene og fallet fra Blåsjø, som er Norges største vannreservoar.

Kraftanlegget har fire aggregater, hvorav to kan reverseres for å pumpe vann tilbake i magasinet i stedet for å produsere elektrisitet.

Arkitekt Egil Sorteberg har tegnet portalbygg og øvrige bygg og stått for utformingen av maskinsalen inne i fjellet. Saurdal kraftanlegg er foreslått fredet i Statkrafts verneplan. Dette omfatter eksteriører av portalbygg, bygning for nødstrømsaggregat og lukehus.

Statkrafts datterselskap Skagerak Energi har også en eierandel i Saurdal kraftverk.