Solbergfoss I

Kraftverket Solbergfoss I ligger fem kilometer nedenfor utløpet av elven Glomma i innsjøen Øyeren i Askim kommune i Østfold.

Eierandel: 35,6 %
Produksjon: 350 GWh
Effekt: 104 MW

Utbyggingen av Solbergfoss I, som regnes som et elvekraftverk, startet i 1913. Kraftverket ble satt i drift i 1924 med sju aggregater. Det ble forberedt for 13 aggregater, men først i 1959 ble utbyggingen fullført med alle de 13 aggregatene i drift.

Utbyggingen var et felles prosjekt mellom Oslo kommune og Staten og utnytter fem fossefall på strekningen fra Mørkfoss til Solbergfoss. Det fikk i 1913 navnet Mørkfoss-Solbergfoss-anlegget.

Fallhøyden er på 14 meter.

Alle 13 aggregater er utstyrt med Francis-turbin og har en installert effekt på 108 MW. Årlig middelproduksjon ligger på 900 GWh.

Utbyggingen av Solbergfoss I var et gigantprosjekt i sin tid og sysselsatte på det meste over 700 personer. Selve kraftstasjonen, som har et katedralaktig utseende, er tegnet av en av datidens fremste arkitekter, Bredo Greve.

Senere ble det i perioden 1981-1985 bygget et underjordisk anlegg, Solbergfoss II, for å avlaste den opprinnelige kraftstasjonen.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av kraftverket Solbergfoss l er E-CO Energi AS.