Songa

Songa kraftverk i Vinje kommune i Vestfold og Telemark.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 575 GWh
Effekt: 140 MW

Songa kraftverk ble satt i drift i 1964. Kraftverket utnytter vannressursene i Tokke-/Vinjevassdraget og en del av Skiensvassdraget. Brutto fallhøyde er 287 meter. Installert effekt er 140 MW.

Songa kraftverk er utstyr med en Francis-turbin, det største aggregatet som den gang kunne leveres.