Svelgfoss

Svelgfoss kraftverk ligger i Notodden kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 541 GWh
Effekt: 96 MW

Dagens kraftverk ble satt i drift i 1958. Det henter sitt driftsvann fra Tinnelva, som er en del av Skiensvassdraget. Fallhøyden er 70 meter.

Det opprinnelige Svelgfoss I fra 1907 var i sin tid Europas største og verdens nest største kraftverk etter anleggene i Niagarafallene. Svelgfoss I skulle sikre kraft til Norsk Hydros første salpeterfabrikk på Notodden. Senere kom Lienfoss kraftverk i drift i 1911 og Svelgen II i 1915. De tre kraftverkene er nå slått sammen til det nye Svelgfoss kraftverk.

Kraftstasjonen er utstyrt med to aggregater med turbiner av typen Francis. Installert effekt er 96 MW.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket.