Sylsjø

Sylsjø småkraftverk er tilknyttet Neavassdraget som renner gjennom Tydal kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 9 GWh
Effekt: 3,3 MW

Kraftstasjonen, som ligger i Åre kommune i Sverige, ble bygget i 2009 ved utløpet av tappetunnelen fra Sylsjødammen og utnytter en fallhøyde på 19 meter.

Kraftstasjonen har ett aggregat som er utstyrt med en Kaplan-turbin. Installert effekt er 3,3 MW.

Reguleringsmagasinet for dette kraftverket ligger delvis i Åre og Berg kommuner i Sverige.