Tjørhom

Tjørhom kraftverk ligger mellom magasinene Gravatn og Tjørhomvatn rett sør for tettstedet Tjørhom i Sirdal kommune i Vest-Agder.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi, Agder Energi og Sira-Kvina kraftselskap
Produksjon: 518 GWh
Effekt: 120 MW

Tjørhom kraftverk var en del av tredje byggetrinn i Sira-Kvina-utbyggingen og sto ferdig i 1973. Kraftverket hører til Siravassdraget.

Kraftverket ligger 300 meter inne i fjellet og utnytter et fall på 158 meter. Etter at vannet fra Gravatn har produsert kraft i anlegget, blir det ført videre gjennom en 500 meter tunnel til Tjørhomvatn og videre herfra i tunnel til Ousdalsvatn for så å bli ført i enda en tunnel på 18 kilometer til det største kraftverket i Sira–Kvina, Tonstad kraftverk.

Det er installert to aggregater med Francis-turbiner, hver på 60 MW.

Gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS, Agder Energi AS og Sira-Kvina kraftselskap er Statkraft medeier av dette kraftverket. Sira-Kvina kraftselskap står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.