Trollheim

Trollheim kraftverk ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 805 GWh
Effekt: 130 MW

Tilløpene fra Surnas sideelver samles i Folldalen, der det er etablert to «kunstige» magasiner; Gråsjø og Follsjø.

Trollheim kraftverk utnytter fallet på 402 meter fra Follsjøen, som er regulert mellom 420 og 375 meter. Driftsvannet ledes ut i Surna etter produksjonen i kraftverket.

Kraftverket har en installert effekt på 130 MW og er utstyrt med en Francis-turbin.

Kraftverket ble satt i drift i 1968.