Tysso II

Kraftverket Tysso II ligger ved Ringedalsvannet i Tyssedal i Odda kommune i Vestland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 915 GWh
Effekt: 220 MW

Kraftverket utnytter et fall på 735 meter fra det nære fjellplatået på Hardangervidda. Etableringen av kraftverket førte til utbygging av Ringedalsfossen og fossefallene Tyssestrengene med sine 300 meter i fritt fall.

Tunnelen som fører driftsvann til Tysso II, går rundt Ringedalsvannet, som ligger på om lag 1150 meters høyde over havet. Tunnelen er over 15 kilometer lang og har et tverrsnitt på mellom 16 og 18 kvadratmeter.

Kraftstasjonen kom i drift i 1967 og er en delvis dykket stasjon, det vil si at den delvis ligger på nivå under utløpet. Stasjonen har to Pelton-turbiner som hver yter 110 MW. Kraftverket har utløp i det oppdemte Ringedalsvannet, som er magasin for Oksla kraftverk.

Tysso II kraftverk er i dag leid ut til AS Tyssefaldene, som også er ansvarlig for den daglige driften.