Ulset

Ulset kraftverk ligger i Orklavassdraget i Tynset kommune i Hedmark.

Eierandel: 48,6 %
Produksjon: 140 GWh
Effekt: 35 MW

Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin og har en installert effekt på 35 MW.

Den årlige middelproduksjonen er 140 GWh. Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 325 meter fra inntaksmagasinet Storsverjesjøen. Det hentes også vann fra reguleringsmagasinet Falningsjøen, samt fra to bekkeinntak. Kraftverket startet produksjonen i 1985.

Fra kraftverket er det drevet en 500 meter lang avløpstunnel som leder vannet tilbake til elven Orkla.

Ulset er en del av Kraftverkene i Orkla (KVO). TrønderEnergi Kraft er operatør for kraftverket.