Vessingfoss

Vessingfoss kraftverk ligger i Tydal kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 88 GWh
Effekt: 41 MW

Kraftverket er en del av utbyggingen av Neavassdraget og består av en Francis-turbin med installert effekt på 41 MW. Årlig middelproduksjon er 88 GWh. Produksjonen foregår hovedsakelig om vinteren.

Kraftverket utnytter et fall på 55 meter mellom flerårsmagasinet Nesjøen og Vessingsjøen. Vessingsjøen er kunstig anlagt og er inntaksmagasin for Nea kraftverk.