Vinje

Vinje kraftverk ligger i Vinje kommune i Vestfold og Telemark.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 1017 GWh
Effekt: 300 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1964 med to aggregater.

Vinje kraftverk får sitt driftsvann fra inntaket i Våmarvatn. Til Våmarvatn føres også vann fra Totak. Fra Våmarvatn blir vannet ført i en tre kilometer lang tilløpstunnel ned til Vinje kraftverk, som er plassert i øvre del av Vinjevatn.

Største brutto fallhøyde er 295 meter.

I 1965 ble det tredje og siste aggregatet i kraftverket satt i drift. De tre aggregatene har til sammen en installert effekt på 300 MW. Alle aggregater er utstyrt med Francis-turbiner.

Årlig middelproduksjon ligger på 1017 GWh.