Horten fjernvarme

Energisentralen i Moloveien i Horten kommune i Vestfold erstatter den tidligere varmesentralen som var etablert i Strandparken.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 10 GWh
Effekt: 11,4 MW

Horten Energisentral ble satt i drift i desember 2012 og er bygget som en sjøvarmepumpesentral. Det leveres både fjernvarme og fjernkjøling fra sentralen.

Sentralen har to 1,2 MW varmepumper basert på sjøvann og med ammoniakk som kjølemedium, samt to 4,5 MW LPG-gass/biooljekjeler som i dag kjøres på LPG-gass, men er klargjort for eventuelt senere bruk av bioolje.

Etter planen skal dette anlegget videreutvikles. Fullt utbygget vil det kunne produsere rundt 20 GWh i 2025.

Horten Energisentral drives av Skagerak Varme AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.