Høyanger K5

Høyanger K5 kraftverk

Høyanger K5 kraftverk. (Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Høyanger K5 er et vannkraftverk i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane. Dette er to kraftverk i samme fjellhall like ved Høyanger sentrum.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 755 GWh
Effekt: 106 MW

Høyanger K5A utnytter fallet på 597 meter fra Bergsvatn til Sognefjorden. Bergsvatn reguleres mellom 597 og 569 moh. Det hentes også vann fra Mosdalsvatnet, Fossvatnet og Åsvatnet. I tillegg hentes det vann fra en rekke bekkeinntak. K5A ble satt i drift i 1965 og erstattet da Høyanger 1A fra 1918.

Installert effekt er 90 MW. Årsproduksjon er 649 GWh.

Høyanger K5B utnytter fallet på 730 meter fra Nedre Breiddalsvatnet til Sognefjorden.

Installert effekt er 16 MW. Årsproduksjon er 106 GWh.

Vannet utnyttes også i den lokale vannforsyningen.