Markjelke

Markjelke pumpekraftverk ligger i Kvinnherad kommune i Vestland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 19 GWh
Effekt: 1,2 MW

Konsesjon på utbygging ble gitt i 2005, og kraftverket med de to pumpene kom i drift sommeren 2007. 

Kraftverket er plassert nedstrøms Jukla pumpekraftverk og har Markjelkevatn som magasin.

Stasjonens to pumper blir drevet av motorer på 600 kW, noe som gir en vannføring på 0,4 kubikkmeter i sekundet og løftehøyde på 60-128 meter.

Pumpestasjonen pumper driftsvannet fra Markjelkevatn inn på vannveien nedenfor Jukla kraftverk. Vannet føres på denne måten inn i Svartedalsvatn og Mysevatn, som er inntaksmagasiner for Mauranger kraftverk.