Nannestad fjernvarme

Nannestad fjernvarme

(Foto: Statkraft Varme)

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Nannestad kommune i Akershus.

Eierandel: 100 %
Produksjon 2016: 7,9 GWh
Effekt: 63 MW

Virksomheten har eksistert siden 2005, og i dag leveres varme til  20 offentlige bygg og næringsliv i Nannestad sentrum. Totalt 3,2 kilometer fjernvarmetrasé er bygd.