Skarg

Skarg

(Foto: Agder Energi)

Skarg kraftverk ligger ved sentrum i Bykle kommune i Aust-Agder.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS og Agder Energi AS
Produksjon: 69 GWh
Effekt: 24,6 MW

Byggingen av kraftverket ble påbegynt sommeren 2012, og 10. oktober 2014 ble kraftverket offisielt åpnet av olje- og energiminister Tord Lien.

Kraftverket utnytter en eksisterende overføringstunnel mellom Sarvsfoss og Botsvatn. Det er bygget ny dam i Sarvsjuvet i Bykle, og et omfattende tunnelsystem samler og overfører vann fra et større område.

Fallhøyden er på 80 meter.

Det er installert to vertikale Francis-turbiner på 12,3 MW hver.

Gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS og Agder Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Otra Kraft DA står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.