Åmål fjernvarme

Det nyeste fjernvarmeanlegget i Åmål kommune i Västra Götaland ble satt i drift i 2005.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 28 GWh
Effekt: 33 MW

Anlegget består av to biokjeler på 4 MW hver med en felles røykgasskondensator på 2 MW, samt en oljekjele på 9 MW.

Det gamle anlegget i Åmål består av to biokjeler på 2 MW hver, samt to oljekjeler på henholdsvis 4 og 6 MW.

Maksimalt effektbehov i fjernvarmenettet er om lag 16,5 MW om dagen, og anlegget leverer normalt 38,5 GWh per år. Nettet ekspanderes årlig med ca. 3 GWh.