Tyrkia

Utbyggingen av vannkraftprosjektet Kargi tok til i 2011.

Utbyggingen av vannkraftprosjektet Kargi tok til i 2011. (Foto: Statkraft)

Tyrkia er et nøkkelmarked for Statkraft når det gjelder vannkraftproduksjon og engrossalg av kraft. Tyrkias kraftmarked er det raskest voksende i Europa, med en beregnet årlig vekst på seks prosent frem mot 2020.

Det er ventet at energietterspørselen nesten vil doble seg innen 2020, fra 211 TWh i 2010 til 400 Twh på grunn av økt energibruk per person og befolkningsvekst. Statkraft gikk inn på det tyrkiske markedet i 2009 gjennom kjøp av 95 prosent av Yeşil Enerji og selskapets vannkraftportefølje. De resterende fem prosentene ble kjøpt i 2010, og Yeşil Enerji ble omdøpt til Statkraft Enerji.

Vannkraftprosjektet Çakıt på 20 MW ble ferdigstilt i 2010. Utbyggingen av det 102. MW store vannkraftverket Kargı begynte i 2011 og sto ferdig i mai 2015. Tilsammen produserer de to vannkraftverkene cirka 550 GWh per år.

I 2012 begynte utbyggingen av det 517 MW store vannkraftprosjektet Çetin. I desember 2015 ble byggearbeidene stanset, og i april 2016 terminerte Statkraft kontrakten med hovedentreprenøren. 

Tyrkia har hatt god fremdrift i dereguleringen av kraftmarkedet sitt. Alle regionale kraftdistributører er privatisert, den private andelen i kraftproduksjonen øker stadig, og mer enn 100 private selskaper er aktive i tradingmarkedet. Integreringen av Tyrkia i ENTSO-E synkroniseringssonen betyr at selskapene nå kan handle kraft med Bulgaria og Hellas. Her er Statkraft et av de ledende selskapene. Det er også en rekke forretningsmuligheter i Tyrkias eget kraftmarked, der Statkraft drar nytte av mer enn 20 års erfaring med engrossalg av kraft og stor finansiell styrke.

Statkrafts tyrkiske hovedkontor ligger i Istanbul og er integrert med et kontor i hovedstaden Ankara. Statkraft har også samfunnskontakter i Osmancık i Çorum-provinsen for Kargı Kızılırmak. I tillegg driftes Çakıt-kraftverket i nærheten av Karaisalı i Adana-provinsen.

  • Cakit

    Cakit er et elvekraftverk i Adana-provinsen i Tyrkia.

    Cakit elvekraftverk. Vannkraft
  • Kargi

    Vannkraftverket Kargi ligger på elven Kizilirmak i distriktene Osmancik og Kargi nord i Tyrkia.

    Vannkraft