Børsmelding: Mulig restrukturering av obligasjonsgjeld

08.11.2004 08.38 | børsmelding

Statkraft vurderer å fremsette et tilbakekjøpstilbud på deler av selskapets utestående obligasjonsgjeld. Selskapet vil samtidig med et eventuelt tilbakekjøpstilbud vurdere å emittere nye obligasjonslån med lengre løpetid. <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Statkraft vil gi markedet ytterligere opplysninger på et senere tidspunkt.

Kontaktperson:
Direktør IR Lisbeth Lindberg, tlf: 2406 7286, mobil: 995 23 150