Statkraft - Førtidig innfrielse av lån

20.05.2005 13.34 | børsmelding

I obligasjonseiermøter 20. mai er det gitt samtykke til å innfri gjenstående beløp i 3 obligasjonslån på til sammen 4,5 milliarder kroner. Betaling finner sted 31. mai. For detaljer knyttet til de enkelte lån vises det til separate børsmeldinger. Øvrige lån fortsetter på uendrede vilkår.
 
 
Kontaktpersoner:
Unni K. Hongseth, Ansvarlig finansiering og rentestyring, tel: 2406 8218/408 74 498
Ola Idland, Finansdirektør, tel: 2406 7903/905 18 539