Statkraft AS, emisjon av nye obligasjonslån gjennomført

08.11.2006 12.06 | børsmelding

Statkraft har gjennomført emisjon av to lån med 10 års løpetid under EMTN programmet. Det ble tegnet for NOK 2.200.000.000 i lån med flytende rente på NIBOR + 0,32% p.a. (ISIN NO 001 034037.5). Lån med fast rente ble NOK 2.100.000.000 med kupong på 5,00% p.a. (ISIN NO 001 034038.3).  Innbetaling på lånene er 10. november og lånene vil noteres på Oslo Børs.
 
Nordea og SEB Merchant Banking har vært tilretteleggere for lånene.
 
For ytterligere informasjon om betingelser på lånene, henvises det til: Final Terms og Offering Circular på http://www.statkraft.no/pro/finansiell_informasjon/lan/index.asp.