Statkraft SF - utbytte for 2006

06.10.2006 13.17 | børsmelding

I Statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringen et utbytte fra Statkraft SF til staten på 98 pst. av konsernets årsresultat etter skatt og minoritetsandeler.
 
I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007, som er lagt frem i dag, omtales utbyttet fra Statkraft til staten for regnskapsåret 2006 som følger:
 
"For Statkraft SF foreslås det et utbytte på 98 pst. av konsernets årsresultat etter skatt og minoritetsandeler, dvs. 5 880 mill. kroner ut fra foreliggende resultatanslag."
 
Resultatprognosen som er lagt til grunn er på linje med selskapets forventning.
 
Kontaktpersoner:
Eli Skrøvset, konserndirektør/CFO, tel.: +47-24 06 79 14 / +47-909 86 495
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tel.: +47-24 06 78 76 eller +47-900 23 021