Statkraft AS - Endringer i Statkrafts styre

25.06.2007 13.03 | børsmelding

(Oslo, 25. juni 2007) Førstesekretær Ellen Stensrud, administrerende direktør Egil Nordvik og prosjektdirektør Berit Rødseth ble på ordinært foretaksmøte i Statkraft SF i dag valgt som nye styremedlemmer i Statkraft SF og Statkraft AS. De overtar etter Gunn Wærsted, Olav Fjell og Marit Büch-Holm.
 
Ellen Stensrud er førstesekretær i LO med hovedansvar for blant annet bedriftsdemokrati og nærings- og industripolitikk. Stensrud har vært faglig tillitsvalgt siden 1986 og har fra 2001 vært innvalgt i ledelsen i LO. Hun har erfaring fra flere utvalg og styrer, blant annet Arbeiderbladet og Statoil.
 
Egil Nordvik er administrerende direktør i Rana Gruber AS hvor han har hatt en rekke lederstillinger siden 1981.  Han har flere styreverv, blant annet i Norvag AS (Euroskiltgruppen), SMA-Nordland (Svenska Mineral) og A/S Bleikvassli Gruber Entreprenør, hvor han er styreleder.
 
Berit Rødseth er prosjektdirektør i Moelven Industrier ASA. Hun har tidligere arbeidet som direktør ved sagbruket Nössemark Trä AB. Rødseth er utdannet agronom og overtok hjemgården som tyveåring. Hun har også økonomisk utdannelse.
 
Styret i Statkraft SF og Statkraft AS består etter dette av:
 
I tillegg kommer ansattevalgte styremedlemmer: 
 
For ytterligere informasjon: 
Konserndirektør Ragnvald Nærø, tel.: +47 24 06 71 00/ +47 900 80 303