Statkraft AS - Valg av Norge som hjemstat

04.03.2008 17.14 | børsmelding

Statkraft AS bekrefter valg av Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven §5-4.
 
Kontaktperson:
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021