Statkraft SF - Stortinget vedtok økt innskuddskapital

15.12.2010 17.39 | børsmelding

Stortinget vedtok i dag gjennom ny saldering av statsbudsjettet for 2010 å øke innskuddskapitalen i Statkraft SF med 14 milliarder kroner.

 

Beløpet skytes inn som innskuddskapital i Statkraft SF, som deretter vil benytte den nye kapitalen som aksjeinnskudd i Statkraft AS.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12