Statkraft AS offentliggjør årsrapport 2011

30.03.2012 15.06 | børsmelding

Vedlagt følger pdf-versjon av den trykte årsrapporten for 2011 for Statkraft AS.

Den trykte rapporten inneholder lovpålagt rapportering med årsberetning og årsregnskap. En mer omfattende årsrapport er tilgjengelig på web og inneholder i tillegg ledelsens gjennomgang, redegjørelse for foretaksstyring, rapportering av samfunnsansvar og tilleggsinformasjon. Web-versjonen er tilgjengelig via Statkrafts hjemmeside www.statkraft.no eller direkte på arsrapport2011.statkraft.no.

Kontaktpersoner:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Statkraft AS arsrapport 2011 .PDF