Statkraft AS: Tilbakekjøp av obligasjonslån

13.09.2013 15.57 | børsmelding

Statkraft AS har den 13. september kjøpt tilbake pålydende NOK 255 millioner i ISIN NO 0010246234 (STATK01). Transaksjonen er gjennomført på markedmessige betingelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12