Statkraft: Offentliggjøring av resultater for 1. kvartal 2013

02.05.2013 13.42 | børsmelding

Statkraft offentliggjør resultater for 1. kvartal 2013 onsdag 8. mai 2013 kl. 08.00.

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Presentasjon
Kl. 10.00: Audiocast/telefonkonferanse på engelsk, med en finansiell gjennomgang etterfulgt av en Q&A-sesjon. Audiocast er tilgjengelig på www.statkraft.no eller ring (+47) 23 18 45 70 for å delta over telefon.

Kontaktperson:
Yngve Frøshaug, Investor Relations ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12