Om FNs Global Compact

FNs Global Compact oppfordrer næringslivet til å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

Global Compact omfatter ti grunnleggende prinsipper om arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter, beskyttelse av miljøet og bekjempelse av korrupsjon. Bedrifter som slutter seg til Global Compact forplikter seg til å støtte og respektere de ti prinsippene samt årlig rapportere sine resultater innen de forskjellige områdene. I 2011 innførte Global Compact en ordning der alle medlemmer blir klassifisert i tre kategorier; Learning Platform, Active level og Advanced level.

Global Compact er verdens største initiativ for å fremme samfunnsansvar i næringslivet og har i dag mer enn 12 000 medlemmer, hvorav over 8000 bedrifter, fra 170 land.